ССМ против Предлогот на закон за системот на плати во јавниот сектор

од Вести365.МК | С.З.

Синдикатите од јавниот сектор се согласни дека предлогот за Законот за системот на плати ги намалува правата на работниците, и ја отстранува можноста за уредување на платите преку колективните договори. Ова ќе доведе до отстранување на колективните договори во јавниот сектор, каде што системот на плати и исплата се уредени во нив. Оваа промена е штетна според Сојузот на синдикати на Македонија, кој предупредуваше за ова и во претходниот период. Сега, на состанокот на кој учествуваа повеќето синдикати од јавниот сектор, тие изразија несогласност со Законот за системот на плати и покажаа единство во борбата против владината намера да ги укине колективните договори во јавниот сектор.

Сојузот на синдикати на Македонија вели дека ниту еден друг синдикат, конфедерација или грански синдикат не бил вклучен или информиран за предлогот на Законот за системот на плати во јавниот сектор, освен нив како единствен репрезентативен синдикат во јавниот сектор.

Состанокот беше организиран во рамките на Синдикалната школа на Самостојниот синдикат на вработените во универзитетските клиники, центри, клинички болници и други јавни здравствени установи (ССКЦ) и имаше за цел да се дискутира влијанието на новиот нацрт Закон за системот на плати во јавниот сектор врз улогата и значењето на синдикатите и колективното договарање.

Слични објави